banner 1
banner-2
banner3
X

üpjün ederis
elmydama aliň gowusy
Maglumat.

Allhli arzuwlar hasyl bolýarGO

Guangdong Topfan International Logistic Co., Ltd. 2009-njy ýylda döredildi. Bu kwalifikasiýa hasaba alyş şahadatnamasy bolan professional global logistika gullugy.

Hundredsüzlerçe işgär we Hytaýda halkara konteýner transport biznesiniň 13 ýyllyk tejribesi bilen.

TOPFAN International Logistic eksport deňiz / howa ýükleri (FCL / LCL), ammar, ýük daşamak, gümrük taýdan resmileşdirmek we gapydan gapylara eltmek bilen meşgullanýar.Serhetara logistika üpjünçilik zynjyryny dolandyrmak we logistika hyzmatlarynyň doly toplumy.

EsasyHYZMATLAR

FCL / LCL logistika, Howa eksport logistikasy, Indoneziýa ýörite liniýasy, Serhetara elektron söwda işi, Gümrük taýdan resmileşdirmek, uckük daşamak, ammar, toplumlaýyn we şahadatnama hyzmatlary ýaly esasy hyzmatlarymyz.

Näme üçin saýlaýarsyň?
Guangdong Topfan

 • Hünärmen

Kompaniýadaky hünärmen, ýokary hilli topar bron etmekden, ýük daşamakdan, gümrük taýdan resmileşdirmekden we gapylara beýleki baglanyşyklardan, halkara iş tertibini kabul etmekden we dünýäniň esasy portlary bilen aragatnaşyk gurmakdan bir stendli hyzmat etmeli. deňiz, gury ýer we howa hil logistikasy boýunça hakyky talaplaryňyza görä hyzmat ediň.

● FCL / LCL eksport logistikasy

Serhetüsti elektron söwda logistikasy

● Birleşdirilen logistika

Services Hyzmatlary import ediň

Om Gümrük deklarasiýasy hyzmaty

● Insurancetiýaçlandyryş hyzmaty

img

BiziňkiMaglumat

 • Gämi duralgalarynda (Şantou, Şençzhenen, Gonkong, Şanhaý, Sýamen, Fuzhou, Pear River Delta) halkara konteýner transport işiniň 13 ýyllyk tejribesi.
  13

  Amal

  Gämi duralgalarynda (Şantou, Şençzhenen, Gonkong, Şanhaý, Sýamen, Fuzhou, Pear River Delta) halkara konteýner transport işiniň 13 ýyllyk tejribesi.
 • “Guangdong Topfan Logistic Shipping Co., Ltd” 2009-njy ýylda esaslandyryldy, mugt daşaýjynyň kär derejesini hasaba alyş şahadatnamasy bolan professional import we eksport logistika gullugy.
  2009

  Wagt

  “Guangdong Topfan Logistic Shipping Co., Ltd” 2009-njy ýylda esaslandyryldy, mugt daşaýjynyň kär derejesini hasaba alyş şahadatnamasy bolan professional import we eksport logistika gullugy.
 • Hundredsüzlerçe işgäri bolan bu kompaniýa, köp sanly halkara transport biznesi üçin gönüden-göni hyzmatlary hödürleýän köp sanly ýük daşaýşyny bilýär.
  100+

  Işgärler

  Hundredsüzlerçe işgäri bolan bu kompaniýa, köp sanly halkara transport biznesi üçin gönüden-göni hyzmatlary hödürleýän köp sanly ýük daşaýşyny bilýär.
 • 11 ýyl işlemek bilen, Günorta-Gündogar Aziýanyň logistika liniýasynyň, öýme-öý eltip bermek hyzmaty bilen Indoneziýanyň gümrük taýdan resmileşdirilmeginiň uly artykmaçlyklary bar.
  11

  Amal

  11 ýyl işlemek bilen, Günorta-Gündogar Aziýanyň logistika liniýasynyň, öýme-öý eltip bermek hyzmaty bilen Indoneziýanyň gümrük taýdan resmileşdirilmeginiň uly artykmaçlyklary bar.

ZawodGörkez

Nämemedeniýeti

 • Göreş
  Göreş Dowam et we dowam et
  Hiç haçan gaçyp bileris öýdemok;Her ädimimiz ahyry kesgitleýär;Ahyry, aýaklarymyz tarap hereket edýär;Öz saýlamagymyň orta nokady.
 • Üstünlik
  Üstünlik Uly pikirleniň we uly hereket ediň
  Her kimiň ganaty bar, uçmakdan ýüz öwürmäge hiç hili sebäbimiz ýok; Şu gün älemgoşary ertiriň asmanynda goýmaň.
 • Hyzmatdaşlyk
  Hyzmatdaşlyk Win-win hyzmatdaşlygy
  Adam diňe köpçülikleýin iş bilen birleşende iň güýçli bolup biler.

Sorag

Hytaýdan esasy ýurda eksport we import FCL & LCL hyzmatyny hödürleýän daşary ýurt agentleri bilen güýçli ulgamymyz bar
dünýäniň portlary we giňişleýin NVOCC logistika hyzmatlary.

Sorag

iň soňkyhabarlar we bloglar

has giňişleýin gör